Asistent audítora

Asistent audítora – skvelá príležitosť pre začiatok kariéry!

Končíš  piaty ročník resp. si čerstvý absolvent?

Bavia ťa čísla, analýzy a máš analytické myslenie?

STAŇ SA ČLENOM NÁŠHO TÍMU!

Tvoja práca bude vyzerať takto:

• spolupráca pri audite účtovných závierok rôznych národných a nadnárodných spoločností a inštitúcií,

• zostavených v súlade so slovenskými účtovnými predpismi IFRS,

• analýza  informácií (finančných údajov, účtovných záznamov a finančných výkazov atď.),

• používanie osvedčenej metodiky spoločnosti BDR,

• školenie zo strany seniorov a manažérov s cieľom získať väčšiu samostatnosť a technické know-how,

• získanie ďalšej kvalifikácie.

V BDR získaš:

• systematické vzdelávanie,
• zaujímavé odmeňovanie za kvalitné pracovné výkony,
• školenia spoločnosti BDR na národnej a medzinárodnej úrovni,

• široké skúsenosti s auditom a analýzou účtovných závierok v rôznych odvetviach ekonomiky.

Čo potrebuješ:

• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa resp. štúdium v poslednom ročníku II. stupňa vysokej školy,
• veľmi dobrú znalosť anglického alebo nemeckého jazyka a plynulú slovenčinu,
• rozvinuté komunikačné zručnosti,
• dobré analytické a počítačové zručnosti (MS Office, internet);

• preferovaná je znalosť s vedením účtovníctva,
• byť tímovým hráčom a sebavedomou osobnosťou,
• ochotu cestovať,
• iniciatívu,
• motiváciu cestou sebavzdelávania.