BDR, spol. s r. o. je audítorská a poradenská spoločnosť s 25 ročnou tradíciou. Zastúpenie má nielen v Bratislave,  ale i v Banskej Bystrici.

Ponúkame vysokokvalitné profesionálne služby v týchto oblastiach:

 • Audit účtovníctva
 • Daňové poradenstvo
 • Colné poradenstvo
 • Účtovníctvo, rekonštrukcia účtovníctva, mzdové účovníctvo
 • Právne služby
 • Transakčné poradenstvo
 • Podnikové a finančné poradenstvo
 • Služby interného auditu
 • Transferové oceňovanie
 • Fúzie a akvizície
 • Due diligence

Novinky

Publikácie

Profil firmy

Patrí medzi dvadsať najväčších auditorských firiem na Slovensku a je nezávislým členom medzinárodnej auditorskej spoločnosti Moore Stephens International Limited, ktorej členmi je 292 nezávislých firiem s 626 kanceláriami a s viac ako 26.000 zamestnancami v 103 krajinách sveta. Vďaka celosvetovej prítomnosti Vám vie pomôcť pri riešení akýchkoľvek problémov nielen na Slovensku, ale taktiež v zahraničí.

Viac o nás

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA A BUDETE VŽDY V OBRAZE

[]
1 Step 1
Previous
Next

Podnikanie na Slovensku

Viac informácií

Daňové výdavky po zaplatení

Novela zákona o dani z príjmov platná od 1.1.2017 rozširuje definíciu pojmu nájomné. Okrem iného sa podmienka zaplatenia definovaná v § 17 ods. 19 b) uplatňuje nielen na prenájom hnuteľnej veci a nehnuteľnosti, ale aj na odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie: Predmetu priemyselného vlastníctva Počítačových programov (softvérov) Návrhov a modelov Plánov Výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných…

Zmeny v medzinárodnej výmene informácií

V rámci dokumentu FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act), ktorý predstavuje právny predpis prijatý v USA na zamedzenie daňových únikov amerických občanov a rezidentov prostredníctvom zahraničných finančných účtov sa od januára pripravujú zmeny. Dokument FATCA má od roku 2015 zabezpečiť automatickú výmenu informácií o finančných účtoch na účely správy daní medzi Finančnou správou SR a daňovou správou USA.…

Zmeny v daňovom poriadku od 1. januára 2017

Vládny návrh novely Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), ktorý nadobudol účinnosť od 01.01.2017 vyšiel v Zbierke zákonov dňa 15.11.2016 pod číslom 298/2016. Novela zákona nadväzuje na plnenie aktualizovaného akčného plánu boja proti daňovým podvodom, ku ktorému sa zaviazala aj Slovenská republika. Úplné znenie zákona nájdete napríklad na webovej stránke https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/563/20170101, my Vám…