Hľadáme práve teba – Asistent audítora – skvelá príležitosť pre začiatok kariéry!

Správa o transparentnosti za rok 2016

Správa o transparentnosti za rok 2017

Novinky

Publikácie

Profil firmy

Pre firmy robíme viac ako len financovanie

Patrí medzi dvadsať najväčších auditorských firiem na Slovensku a je nezávislým členom medzinárodnej audítorskej spoločnosti Moore Stephens International Limited. V súčasnosti má táto sieť po celom svete 614 pobočiek a zamestnáva viac ako 30 168 zamestnancov v 112 krajinách sveta. Vďaka celosvetovej prítomnosti Vám vie pomôcť pri riešení akýchkoľvek problémov nielen na Slovensku, ale taktiež v zahraničí.

Viac o nás

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA A BUDETE VŽDY V OBRAZE

[]
1 Step 1
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder

Podnikanie na Slovensku

Viac informácií

Nové usmernenie MFSR o určení obsahu transferovej dokumentácie

MFSR zverejnilo v roku 2018 vo Finančnom spravodajcovi č. 34/2018 nové usmernenie č. MF/019153/2018-724 (ďalej len ako „Usmernenie“) o určení obsahu transferovej dokumentácie, ktoré je dostupné na stránke MFSR https://www.finance.gov.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2018/. Rovnako ako v pôvodnom znení usmernenia, dokumentácia k transferovému oceňovaniu sa podľa rozsahu člení na úplnú, základnú a skrátenú dokumentáciu. Avšak, významnou zmenou v porovnaní s pôvodnou úpravou je, že rozsah transferovej…

Call for Project Proposals

Forthcoming calls for December 2018 and year 2019 Purchase of Technologies and Software – business support for the improvement of the quality and efficiency of production and technological processes by increasing technological and innovation levels in enterprises. This support includes the introduction of smart innovations such as automation, robotization, digitization, big data, and so on…

PODPORA INTELIGENTNÝCH INOVÁCIÍ

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu inteligentných inovácií v priemysle OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 Operačný program: Výskum a inovácie Investičná priorita:  1.2 Podpora  investovania  podnikov  do  výskumu  a inovácie  a vytvárania  prepojení  a synergií medzi podnikmi Špecifický cieľ investičnej priority : 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách Alokácia: 35 mil.…

KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

46. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch OPKZP-PO4-SC421-2018-46 Investičná priorita: 4.2 Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch Špecifický cieľ investičnej priority: 4.2.1  Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch Alokácia: 50 mil. EUR Dĺžka realizácie projektu: Intenzita pomoci: 18 mesiacov.…