Hľadáme práve teba – Asistent audítora – skvelá príležitosť pre začiatok kariéry!

Správa o transparentnosti za rok 2018

Správa o transparentnosti za rok 2017

Novinky

Publikácie

Profil firmy

Pre firmy robíme viac ako len financovanie

Patrí medzi dvadsať najväčších auditorských firiem na Slovensku a je nezávislým členom medzinárodnej audítorskej spoločnosti Moore Stephens International Limited. V súčasnosti má táto sieť po celom svete 614 pobočiek a zamestnáva viac ako 30 168 zamestnancov v 112 krajinách sveta. Vďaka celosvetovej prítomnosti Vám vie pomôcť pri riešení akýchkoľvek problémov nielen na Slovensku, ale taktiež v zahraničí.

Viac o nás

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA A BUDETE VŽDY V OBRAZE

[]
1 Step 1
Previous
Next
FormCraft - WordPress form builder

Podnikanie na Slovensku

Viac informácií

Refakturácia PHM v skupine

Zabezpečuje Vaša spoločnosť palivové karty pre svoje dcérske spoločnosti, resp. pre spoločnosti v skupine? V tomto špeciálnom newsletri Vám prinášame informáciu o rozsudku Súdneho dvora Európskej únie  č. C-235/18 Vega International Car Transport and Logistic, v ktorom Súdny dvor rozhodol,  že  poskytovanie palivových kariet materskou spoločnosťou svojim dcérskym spoločnostiam, ktoré dcérskym spoločnostiam umožňujú, aby natankovali palivom vozidlá, ktorých…

Novely zákona o dani z pridanej hodnoty

I. Dňa 26.06.2019 bol Národnou radou Slovenskej republiky v I. čítaní schválený návrh poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). Predloženým návrhom sa navrhuje rozšíriť zníženú sadzbu DPH 10% na všetky potraviny okrem zákonom stanovených výnimiek (nápoje, cukrovinky, prídavné látky…

Zákon o dani z príjmov

Navrhovaná novela zákona o dani z príjmov upravuje viacero oblasti. V tomto newsletteri sme vybrali najvýznamnejšie zmeny, ktorými sú: zavedenie pojmu mikrodaňovník a s ňou súvisiace zmeny v zdaňovaní tejto skupiny daňovníkov V zmysle návrhu novely zákona o dani z príjmov nový pojem mikrodaňovník definuje fyzickú alebo právnickú osobu, ktorej príjmy, resp. výnosy za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu ustanovenú zákonom o DPH vo výške…

Zákon o účtovníctve a eKasa

ZÁKON O ÚČTOVNÍCTVE Návrh novely zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1. januára 2020 sa týka predovšetkým zmeny podmienok, na základe ktorých vzniká povinnosť auditu riadnej individuálnej a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky. Navrhuje sa zvýšenie veľkostných podmienok v prípade celkovej sumy majetku účtovnej jednotky zo sumy 1 000 000 EUR na 2 000 000 EUR a v prípade čistého obratu zo sumy 2 000 000 EUR na 4 000 000 EUR. Národná…