Novinky

Publikácie

Profil firmy

Správa o transparentnosti

Patrí medzi dvadsať najväčších auditorských firiem na Slovensku a je nezávislým členom medzinárodnej auditorskej spoločnosti Moore Stephens International Limited, ktorej členmi je 292 nezávislých firiem s 626 kanceláriami a s viac ako 26.000 zamestnancami v 103 krajinách sveta. Vďaka celosvetovej prítomnosti Vám vie pomôcť pri riešení akýchkoľvek problémov nielen na Slovensku, ale taktiež v zahraničí.

Viac o nás

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA A BUDETE VŽDY V OBRAZE

[]
1 Step 1
Previous
Next

Podnikanie na Slovensku

Viac informácií

Zmeny v Zákonníku práce od 01.05.2018

Národná rada SR dňa 14. februára 2018 schválila novelu zákona č.63/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov. Uvedenou novelou Zákonníka práce, ktorá nadobúda účinnosť od 1.5.2018, dochádza k viacerým zmenám v oblasti zamestnávania. Najvýraznejšou zmenou od 01.05.2018 je zvýšenie príplatkov zamestnancom pri práci v noci, cez sviatky a cez víkendy. Tieto sa…

ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA PRÁVNICKÝCH OSÔB S DAŇOVÝM ÚRADOM OD 1. JANUÁRA 2018

S novým rokom prichádza okrem iného aj obmedzenie pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri, ktoré podávajú akékoľvek štruktúrované podanie na finančnú správu. S účinnosťou od 1. januára 2018 je totiž každá právnická osoba povinná komunikovať s daňovým úradom výhradne elektronicky a to aj bez ohľadu na to, či je alebo nie je platiteľom…

Zlúčenie spoločností po novom

Novela prináša opatrenia, ktoré sú zamerané proti špekulatívnemu zlučovaniu firiem. § 69 je doplnený o odseky 11 – 15, ktoré bližšie špecifikujú danú problematiku. Odsek 11 definuje, že ku dňu splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia spoločnosti nesmie hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti presahovať hodnotu jej majetku, pričom do sumy záväzkov sa nezapočítava suma záväzkov, ktoré sú spojené…

DAŇ Z POISTENIA

Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018 predložilo Ministerstvo financií do pripomienkového konania návrh zákona o dani z poistenia. Cieľom tohto návrhu je zavedenie dane z poistenia, ktorá bude platná pre poistenie v odvetviach neživotného poistenia a v odvetviach životného poistenia. Navrhovaná novela nahradí v súčasnosti platný odvod 8 % z…