Daňový kalendár 2017

2017 máj

Novinky

Správa o transparentnosti

Publikácie

Profil firmy

Patrí medzi dvadsať najväčších auditorských firiem na Slovensku a je nezávislým členom medzinárodnej auditorskej spoločnosti Moore Stephens International Limited, ktorej členmi je 292 nezávislých firiem s 626 kanceláriami a s viac ako 26.000 zamestnancami v 103 krajinách sveta. Vďaka celosvetovej prítomnosti Vám vie pomôcť pri riešení akýchkoľvek problémov nielen na Slovensku, ale taktiež v zahraničí.

Viac o nás

PRIHLÁSTE SA NA ODBER NEWSLETTRA A BUDETE VŽDY V OBRAZE

[]
1 Step 1
Previous
Next

Podnikanie na Slovensku

Viac informácií

Akcia 13: Country-by-country reporting – UPOZORNENIE pre členov skupiny s konsolidovaným obratom nad 750 mil. EUR ročne

Stručný prehľad úpravy Dňa 28. januára 2016 Slovenská republika spolu s ďalšími tridsiatimi krajinami v rámci trinásteho opatrenia akčného plánu o transferovom oceňovaní, podpísala dokument o automatickej výmene informácií, tzv. country-by-country (CbC)reporting. Pravidlá CbC reportingu sa vzťahujú na veľké nadnárodné skupiny s konsolidovaným ročným obratom presahujúcim čiastku 750 mil. eur, ktoré budú na ročnej báze…

Daňové výdavky po zaplatení

Novela zákona o dani z príjmov platná od 1.1.2017 rozširuje definíciu pojmu nájomné. Okrem iného sa podmienka zaplatenia definovaná v § 17 ods. 19 b) uplatňuje nielen na prenájom hnuteľnej veci a nehnuteľnosti, ale aj na odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie: Predmetu priemyselného vlastníctva Počítačových programov (softvérov) Návrhov a modelov Plánov Výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných…

Zmeny v medzinárodnej výmene informácií

V rámci dokumentu FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act), ktorý predstavuje právny predpis prijatý v USA na zamedzenie daňových únikov amerických občanov a rezidentov prostredníctvom zahraničných finančných účtov sa od januára pripravujú zmeny. Dokument FATCA má od roku 2015 zabezpečiť automatickú výmenu informácií o finančných účtoch na účely správy daní medzi Finančnou správou SR a daňovou správou USA.…